Theorielessen

Het is handig als je aan het begin van de rijopleiding onmiddellijk start met het leren en oefenen van de theorie voor het kunnen afleggen van het theoretische examen. Dit examen leg je af bij het CBR (centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen) 
Je kan er voor kiezen het voorbereiden helemaal zelf te doen (materiaal is te verkrijgen bij de rijopleiding) of je kiest ervoor 
om begeleid les te krijgen. Er zijn hier natuurlijk wel extra kosten aan verbonden!Zonder het halen van je theorie is het helaas niet mogelijk praktijkexamen af te leggen!

Praktijklessen


Je gaat starten met je autorijlessen voor rijbewijs categorie B. In een les van 60 minuten leer je steeds nieuwe vaardigheden. In het begin van de opleiding gaat het vooral om de bediening en beheersing van de auto. Dit moet door veel te oefenen een automatisme gaan worden. Zo heb je tenslotte ook leren fietsen! Daarna kun je steeds meer je aandacht verleggen naar hetgeen wat op de weg gebeurt. We komen bij het 2e gedeelte van de opleiding: De beheersing van eenvoudige verkeersmanoeuvres en verkeerssituaties. Bijvoorbeeld kruispunten, afslaan, achteruitrijden, parkeren, keren. Als dit goed gaat gaan we het uitbreiden naar meer complexe situaties. We leren rotondes, erven, spoorwegovergangen, maar ook de snelweg nemen we erbij. Je moet leren invoegen, uitrijden, rijstrook wisselen etc. Er zit dus duidelijk een opbouw in van makkelijk naar moeilijk! Dit geldt niet alleen voor de gehele rijopleiding, maar ook voor een aparte les. Je krijgt eerst instructie, daarna ga je oefenen en bouwen we de moeilijkheid steeds meer op. Bijvoorbeeld eerst een kruispunt oversteken in een rustig gebied en aan het eind van de les ga je een complex kruispunt oversteken met bijvoorbeeld voetgangersoversteekplaatsen en fiets/bromfietspaden erbij. 

Jouw vorderingen houd ik bij op een instructiekaart. Zo houden we steeds overzicht over het verloop van de opleiding.Het is ook mogelijk nog een Tussen Tijdse Toets aan te vragen bij het CBR (Centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen). Je gaat dan, net zoals een "echt" rijexamen, laten zien hoe ver je al bent met de opleiding. Hier kan je ook een vrijstelling halen voor het rijexamen m.b.t  de bijzondere verrichtingen! Na afloop weet je precies welke punten nog aandacht nodig hebben. 
In het laatste deel van de opleiding kunnen we daar nog extra aan gaan werken. Tot slot komt het afsluitende rijexamen bij het CBR en kan je daarna zelfstandig en VEILIG de weg op